மின்சார நீராவி கொதிகலன்

  • Electric Steam Boiler

    மின்சார நீராவி கொதிகலன்

    எலக்ட்ரிக் கொதிகலன்கள், மின்சார வெப்பமூட்டும் கொதிகலன் என்றும் பெயரிடப்படுகின்றன, மின்சாரத்தை ஒரு ஆற்றல் மூலமாகப் பயன்படுத்துகின்றன மற்றும் அதை வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றுகின்றன, அதிக வெப்பநிலை நீராவி / நீர் / எண்ணெய் வெளியிடுகின்றன.